12/12/2016

Công nghệ mới trên tàu thủy giúp tiết kiệm nhiên liệu

Hiện nay, do tính hiệu quả kinh tế mang lại, ngành vận tải thủy đã và đang phát triển mạnh mẽ và là tiền đề cho […]
12/12/2016

10 xu hướng “xanh” trong ngành công nghiệp tàu biển

Những tiến bộ đáng kể trong ngành công nghiệp tàu biển đang thúc đẩy sự sáng tạo các công nghệ và kỹ thuật nhằm giảm lượng […]
12/12/2016

Công nghệ đóng tàu tàu hiệu quả, thân thiện với môi trường

Cùng với sự hướng dẫn các quy định yêu cầu nghiêm ngặt về môi trường trong ngành công nghiệp hàng hải, gần như tất cả các […]