MIỄN GIẢM GIÁ LƯU GIỮ, GIẢI PHÓNG HÀNG NGÀN CONTAINER TỒN ĐỌNG TẠI CẢNG
11/03/2019
VÌ SAO TÀU NGOẠI ĐẾN VIỆT NAM GIẢM MẠNH TRONG NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM
02/03/2021

BẤT CHẤP COVID-19, HÀNG THÔNG QUA CẢNG BIỂN VẪN TĂNG HAI CON SỐ

Sản lượng hàng hóa qua cảng biển Việt Nam vẫn giữ mức tăng trưởng hai con số trong 2 tháng đầu năm 2021.

bất chấp covid-19, hàng thông qua cảng biển vẫn tăng hai con số

Đại diện Cục Hàng hải VN cho biết, theo thống kê, 2 tháng đầu năm 2021, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, song tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam tăng 11% so với cùng kỳ năm 2020, ước đạt hơn 113,5 triệu tấn.

Trong đó, hàng xuất khẩu đạt hơn 26 triệu tấn (bằng với cùng kỳ năm trước); Hàng nhập khẩu đạt hơn 35,3 triệu tấn, tăng 14%; Hàng nội địa ước đạt gần 52 triệu tấn, tăng 15%. Riêng hàng container, trong 2 tháng đầu năm ước đạt hơn 3,8 triệu TEUs, tăng 25% so với năm 2020.

Cục Hàng hải VN cũng cho biết, tháng 1/2021 là tháng có mức tăng trưởng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển cao nhất (17%).

Điển hình là một số khu vực cảng biển như: Đồng Tháp tăng 190% (tăng chủ yếu là hàng khô và hàng tổng hợp); Thừa Thiên Huế tăng 124% (tăng chủ yếu là hàng lỏng); Thái Bình tăng 99%; khu vực Quảng Nam tăng gần 95% so với cùng kỳ năm 2020.

Về hàng container, tháng 1/2021 cũng là thời gian loại hàng hóa này có mức tăng trưởng cao nhất (28%) trong vài năm gần đây. Trong đó, khu vực có khối lượng hàng container thông qua tăng cao nhất là Đồng Tháp tăng 125%; Quảng Nam, An Giang tăng 55%; khu vực TP. Hồ Chí Minh mức tăng 30,4%; Vũng Tàu tăng 29%; Hải Phòng tăng 26,3% và Đồng Nai tăng 22%.