24/02/2019

Ngành Hàng hải vận hành như thế nào sau cổ phần hóa

Năm 2019, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đặt ra chiến lược thay đổi toàn diện từ mô hình quản trị đến cách thức sản […]