10 xu hướng “xanh” trong ngành công nghiệp tàu biển
12/12/2016

Công nghệ đóng tàu tàu hiệu quả, thân thiện với môi trường

Cùng với sự hướng dẫn các quy định yêu cầu nghiêm ngặt về môi trường trong ngành công nghiệp hàng hải, gần như tất cả các tàu hiện đại đang được trang bị một loạt các hệ thống và máy móc kinh tế, thân thiện với môi trường. Những công nghệ xanh này không chỉ làm giảm lượng tiêu thụ khí carbon mà còn giúp tiết kiệm nhiên liệu và tăng hiệu quả của tàu.

Hình ảnh mô phỏng này giải thích tất cả các công nghệ xanh nổi tiếng đã được thực hiện trên tàu hoặc đang được phát triển một cách tích cực

Công nghệ được đề cập trong hình ảnh mô phỏng cho các tàu hiệu quả, thân thiện với môi trường bao gồm:

1. Kite Sail System / Skysails

2. Solar / Wind Sails

3. Air Bubbles / Air Lubrication SystemCarpet of bubbles

4. Exhaust Scrubber

5. Dual fuel engine

6. Sox/ Nox Reducing Technologies

7. Hull Protection

8. Ballast Free Ships

9. Green ship technologies

Đây không phải là danh sách đầy đủ các công nghệ xanh được giới thiệu trong thị trường hàng hải nhưng là các công nghệ quan trọng nhất đã gây sự chú ý với các chủ tàu và các tổ chức hàng hải.