OilTanker

Tàu chở xăng 3000 DWT

 • Chiều dài :
 • Chiều rộng :
 • Mớm nước :
 • Trọng Tải :
 • Máy chính :
 • Vùng hoạt động :
 • OilTanker

  Tàu chở xăng dầu và hóa chất

 • Chiều dài :
 • Chiều rộng :
 • Mớm nước :
 • Trọng Tải :
 • Máy chính :
 • Vùng hoạt động :