Tau hang 1

Tàu hàng khô, GS 2008

 • Chiều dài :
 • Chiều rộng :
 • Mớm nước :
 • Trọng Tải :
 • Máy chính :
 • Vùng hoạt động :
 • Tau hang 1

  Tàu chở bùn, GS2025

 • Chiều dài :
 • Chiều rộng :
 • Mớm nước :
 • Trọng Tải :
 • Máy chính :
 • Vùng hoạt động :