CUNG CẤP VẬT TƯ THIẾT BỊ

Green Ship thực hiện cung cấp trọn gói hoặc theo hạng mục vật tư thiết bị cho dự án đóng tàu cũng như vật tư thiết bị cho các dự án mà Green Ship đảm nhận thi công. Bên cạnh đó Green Ship cũng làm đại lý cho một số hãng sản xuất thiết bị như bơm, thiết bị nội thất của Hàn Quốc để nâng cao chất lượng dịch vụ Green Ship cung cấp.