TƯ VẤN GIÁM SÁT

Green Ship không những thực hiện việc dịch vụ Tư vấn thiết kế mà còn thực hiện dịch vụ Tư vấn giám sát. Mục tiêu của việc Tư vấn giám sát nhằm nâng cao chất lượng dự án trong quá trình thi công cũng như đảm bảo dự án sau khi thi công đáp ứng đúng yêu cầu của thiết kế được phê duyệt. Chức năng nhiệm vụ chính của Tư vấn giám sát bao gồm:

Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình, dự án theo quy định;

Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng kinh tế ký với chủ đầu tư, cụ thể: Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công, hệ thống quản lý chất lượng, giấy phép sử dụng các máy móc thiết bị v.v…

Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị đầu vào dung cho công trình, dự án, bao gồm:

– Kiểm tra chứng chỉ của cơ quan Đăng kiểm, giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm định chất lượng thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối với vật tư, thiết bị trước khi đưa vào lắp đặt cho dự án, công trình;

– Theo dõi quá trình lấy mẫu và kiểm tra kết quả thí nghiệm của tổ chức xây lắp (thí nghiệm dung trọng đất, đúc mẫu, kiểm tra cường độ bê-tông, chất lượng mối hàn v.v…)

– Lập các biên bản nghiệm thu các loại vật liệu xây dựng, cấu kiện thiết bị được vận chuyển đến công trường nhằm loại bỏ các loại vật tư, vật liệu chất lượng xấu, không rõ nguồn gốc, không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện kỹ thuật và không cho phép sử dụng chúng khi chưa có biện pháp xử lý kỹ thuật.

– Kiểm tra sự phù hợp về danh mục, quy cách, chủng loại và tính năng của vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị sẽ đưa vào sử dụng trong công trình do Nhà thầu lập và trình trước khi thi công so với hồ sơ thiết kế được duyệt và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành được áp dụng.

– Tham gia kiểm định chất lượng và số lượng thiết bị công nghệ.

Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công dự án, công trình, bao gồm:

– Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

– Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống toàn bộ quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường.

– Giám sát tiến độ thi công, theo dõi kế hoạch tiến độ thi công để thực hiện việc giám sát chất lượng một cách kịp thời.

– Ngăn chặn, cảnh báo những sai phạm kỹ thuật, chất lượng và an toàn lao động của đơn vị thi công, phát hiện kịp thời những sai lỗi của thiết kế (kể cả tài liệu khảo sát, đo đạc……) và thi công. Phối hợp với cán bộ kỹ thuật của nhà thầu để kịp thời phát hiện sai sót ngăn ngừa hiện tượng làm không đúng thiết kế, tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật thi công, và các cam kết về chất lượng trong hợp đồng; kiểm tra xác nhận các khối lượng công trình phát sinh hợp lý do hoàn cảnh khách quan theo nhiệm vụ và thẩm quyền được giao (tăng giảm khối lượng, thay đổi quy cách vật liệu, thiên tai…) làm cơ sở cho việc lập dự toán bổ sung và thanh quyết toán dự án, công trình.

– Giải quyết hoặc giám sát việc xử lý các sự cố chất lượng dự án, công trình (nếu có) tùy theo tình hình, yêu cầu cụ thể và nhiệm vụ được phân công.

– Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục hoặc toàn bộ dự án, công trình;

– Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế kiến nghị chủ đầu tư để điều chỉnh thiết kế;