03/08/2021

PHÁT TRIỂN ĐỘI TÀU VIỆT BẰNG “CHIẾN LƯỢC HÀNG KHÔNG”

Đội tàu biển Việt Nam hầu hết là tàu đã qua sử dụng được DN mua lại trước năm 2008. Đến nay, đội tàu đã trên […]