tau keo

Tàu kéo 2x925hp

 • Chiều dài :
 • Chiều rộng :
 • Mớm nước :
 • Trọng Tải :
 • Máy chính :
 • Vùng hoạt động :
 • tau keo

  Tàu kéo 2x2500hp

 • Chiều dài :
 • Chiều rộng :
 • Mớm nước :
 • Trọng Tải :
 • Máy chính :
 • Vùng hoạt động :