12/12/2016

Tuyển dụng

 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ            & DỊCH VỤ HÀNG HẢI                  CỘNG […]
12/12/2016

Sử dụng nhiên liệu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong tàu thủy

Sử dụng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) như nhiên liệu cho tàu gần đây đã nhận được sự quan tâm nhiều hơn không chỉ […]
12/12/2016

Tàu Container Stream 5000 LNG sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng

TREAM 5000 LNG là tàu container thế hệ mới được thiết kế bởi Ingenieur Partner Pool (IPP) theo ý tưởng của TECHNOLG. Bản quyền thiết kế […]
12/12/2016

Hệ thống tiết kiệm nhiên liệu cho động cơ sử dụng khí điện phân HHO

Hầu hết các động cơ của tàu thuyền và các phương tiện vận tải đường bộ đều là động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu […]