08/11/2017

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

NƯỚC DẰN “Bộ phận ngắt” sớm đã bị cắt khỏi chương trình tuân thủ mới của BW (Nguồn: Fairplay) Các chủ tàu đã chọn tách cuộc […]
12/12/2016

Tàu Container Stream 5000 LNG sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng

TREAM 5000 LNG là tàu container thế hệ mới được thiết kế bởi Ingenieur Partner Pool (IPP) theo ý tưởng của TECHNOLG. Bản quyền thiết kế […]
12/12/2016

Hệ thống tiết kiệm nhiên liệu cho động cơ sử dụng khí điện phân HHO

Hầu hết các động cơ của tàu thuyền và các phương tiện vận tải đường bộ đều là động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu […]
12/12/2016

10 xu hướng “xanh” trong ngành công nghiệp tàu biển

Những tiến bộ đáng kể trong ngành công nghiệp tàu biển đang thúc đẩy sự sáng tạo các công nghệ và kỹ thuật nhằm giảm lượng […]